CV

Resumé

Undervisning og kompetenceudvikling

 • Kompetent digital læringskonsulent og pædagogisk IT-konsulent
 • Stor erfaring i undervisningsudvikling, undervisningssparring og anvendelse af (nye) læringsværktøjer og formater i undervisningen
 • Erfaren underviser i historie og idræt
 • E-læringskonsulent
 • Microcredentials og livslang læring
 • Mentor og coach

   Forandringsledelse og forbedringskonsulent

   • Stor erfaring med uddannelsesudvikling og sparring med ledelse
   • Anvendelse af (gode) digitale løsninger og arbejdsgange i en organisation
   • Udarbejdelse og implementering af digital (transformations)strategi
   • GDPR vurderinger

   Projektarbejde

   • Erfaring med projektledelse, projektstyring og teamledelse

    Erhvervserfaring

    2022-2023

    Olivia Danmark - SPS støttegiver v. AAU

    Hjælper studerende med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser på lange videregående uddannelse med at tage en uddannelse på lige fod med andre studerende


    • Udvikle brugbare strategier og studieteknikker sammen med den studerende
    • Støttende samtaler med de studerende
    • Tilrettelægge mål og delmål for SPS indsatsen
    • Samarbejde med SPS mentor og SPS fagstøttelærer
    • Sagsbehandling og dokumentation
    • Supervision af andre grupper


    Kompetencer: Kommunikation · Formidling · Samarbejdsevner · IT kompenserende undervisning · Psykosociale · Unge · SPS · Coaching og mentorarbejde · Uddannelsesbehovsanalyse

    2022

    Aalborg Håndbold - bæredygtighedskonsulent

    • CO2 beregninger og CO2 regnskaber
    • Klimakompas
    • Business Canvas Model
    • Nudging
    • Grøn omstilling og bæredygtig vækst


    Kompetencer: Formidling · Samarbejdsevner · Projektstyring · Projektarbejde · Udvikling · Projektplanlægning

    2021-2022

    AAU - Digital læringskonsulent hos CDUL

    • 1-1 sparring med underviser og underviser på Universitets Pædagogikum (UP)
    • Understøttelse af PBL gennem afprøvning af nye digitale løsninger, teknologier og formater
    • Udarbejdelse af e-læringsmateriale og microcredentials på forskellige LMS platforme
    • Afholdelse af introducerende forløb, kurser og workshop
    • Forandringsledelse og forbedringskonsulent i forbindelse med digital transformation af uddannelsesmiljøerne
    • Sagsfremstilling og sagsbehandling
    • GDPR vurderinger


    Kompetencer: Digital Transformation · Oplæring · Kommunikation · Formidling · Samarbejdsevner · LMS · Undervisning · IT-projektledelse · Projektplanlægning · IT-udvikling · Strategisk planlægning · E-læring Uddannelsesbehovsanalyse · Tværfaglig undervisning · Læringsdesign


    AAU - Digitaliseringspartner på SUND

    Projektarbejde PBL Digital I @SUND

    • Digitaliseringssupport til uddannelsesmiljøerne i et både pædagogisk, it-didaktisk og teknologisk perspektiv, organisatorisk opfølgning på processer og projekter
    • Ledelsesrådgivning og sparring m. SUNDs fakulteter og institutter
    • Sparring og bidrager i forbindelse med afrapportering af PBL Digital I @SUND
    • Deltager på styregruppemøder
    • Opfølgning og kvalitetssikring af strategiske indsatser


    Kompetencer: Digital Transformation · Oplæring · Ledelse · Formidling · Samarbejdsevner · IT-workshops · IT-projektledelse · Projektstyring · IT-udvikling · Uddannelsesbehovsanalyse · Strategisk planlægning · Projektplanlægning · Tværfaglig undervisning · Digital-kommunikation

    2020-21

    UCN – Pædagogisk IT-konsulent

    IT og digitalisering

    • Sparring i forbindelse med Refleksiv Praksis Læring (RPL) og IT-didaktik
    • Forbedringskonsulent i forbindelse med implementeringen af Microsoft Teams til undervisning og organisation
    • Onboarding af medarbejdere gennem planlægning og gennemførelse af virtuelle workshops
    • Udarbejdelse af e-læringsmateriale og IT-vejledninger


    Kompetencer: Oplæring · Kommunikation · Formidling · Samarbejdsevner · Microsoft Office · LMS · Undervisning · Projektarbejde · Udvikling · IT-udvikling · Workshops 

     2004-2020

     HF&VUC Nord - Gymnasielærer 

     • Undervisning af studerende på HF-e og elever i den 2årige HF-ungdomsuddannelse eks. i de særligt tilrettelagte forløb HF-ordblind, HF E-sport og HF Lektielight
     • Vejleder, coach og superviser for nyuddannet gymnasielærere og universitetsstuderende
     • Udpeget af Undervisningsministeriet som ekstern censor, og sparret med ministeriets fagkonsulent om lærerplaner og politiske direktiver
     • Vejleder, tutor, mentor i forbindelse med SPS  for studerende med psykosociale udfordringer i hverdagen

     • Brobygning, karrierevejledning- og karrierelæring – Eks. Samarbejde med professionalhøjskolen
     • Tillidsmandssuppleant og medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget


     Kompetencer: Undervisning· Historie · Idræt · Læringsdesign · Formidling · Samarbejdsevner · CD-ord · Sportsernæring · Sportscoaching · Psykosociale · Unge · Uddannelse  · SPS · Tutor · Coaching og mentorarbejde · Træningsfysiologi · Personlig træning · Personlig Coaching · Censor· Tværfaglig undervisning · Digital-kommunikation · Arbejdsmiljø

     2004-2020

     HF&VUC Nord - Pædagogisk IT-vejleder

     • Forandringsledelse og forbedringskonsulent
     • Sparringspartner for ledelse og bindeled mellem lærere, ledelse, sekretariatet og IT-support.
     • Implementering af Microsoft OneNote, Teams og Office 365
     • Onboarding af medarbejdere og studerende
     • Inspiration og understøttelse af kollegaer til at anvende mere IT i undervisningen
      • Afvikling af kompetencegivende workshops – teknisk såvel pædagogisk
      • Facilitator og tovholder for digitale arbejdsgrupper og læringscirkler
     • Udarbejdelse af e-læringsmateriale og IT-vejledninger


     Kompetencer: Digital Transformation · Oplæring · IT-strategi · Kommunikation · Ledelse · Formidling · Samarbejdsevner · Microsoft Office · CD-ord · LMS · IT-projektledelse · Udvikling · IT-udvikling · Uddannelsesinstitutioner · Uddannelsesbehovsanalyse · Strategisk planlægning · Projektplanlægning · Intern & ekstern kommunikation · Digital-kommunikation


     HF&VUC Nord - Projektarbejde

     • IT-arkitektur: Udarbejdelse og organisatorisk implementering samt kontrolsikring af nye IT-systemer – Microsoft Office 365, Microsoft Teams og Google Edulife
     • IT-strategi: Udarbejdelse og organisation implementering af IT-strategi
     • Projektleder på såvel styregruppe, projektledelses og udførende niveau for IT kompetenceprojektet ”IT-løft” for ansatte i organisationen.
     • Digital kommunikationsstrategi: Informationstype, mål og målgruppe ved anvendelse af de digitale platforme: Microsoft Yammer, Teams og Outlook
     • Projektleder og proceskonsulent på projektet lektiefri/ lektieintegreret undervisning, og været en del af projektteamet i de særligt tilrettelagte HF2; HF Ordblind og HF E-sport
     • Ansvarlig for Sportshallen i bygge- og planlægningsudvalget. Valg af pulastic sportsgulv, indretning, AV-udstyr herunder akustik og placering, rengøringsprocedurer og halregler.


     Kompetencer: Kommunikation · Ledelse · Formidling · Samarbejdsevner · IT kompenserende undervisning · Projektstyring · Projektarbejde · Projektplanlægning · Uddannelsesinstitutioner · Uddannelsesbehovsanalyse

     2006-2007

     Støvring Gymnasium

     • Undervisning af studerende på STX


     Kompetencer: Undervisning · Historie · Idræt · Kommunikation · Læringsdesign · Formidling · Samarbejdsevner Sportsernæring · Sportscoaching · Træningsfysiologi · Personlig træning · Personlig Coaching 

     2004-2006

     Randers HTX

     • Undervisning af studerende på HTX


     Kompetencer: Undervisning · Historie · Idræt · Kommunikation · Læringsdesign · Formidling · Samarbejdsevner Sportsernæring · Sportscoaching · Træningsfysiologi · Personlig træning · Personlig Coaching

     Uddannelse

     2006-2007

     Syddansk Universitet

     Akademisk niveau

     • Almen didaktik, fagdidaktik
     • IT-didaktik med opbygning af IT-støttede læringsforløb
      • Virtuel undervisning, interaktive og digitale undervisningsmaterialer og metoder

     1997-2004

     Aalborg Universitet

     Kandidatgrad i historie

     • Problembaseret læring(PBL)
     • Politologi, økonomi, sociologi og jura
     • Litteratur og informationssøgning
     • Samfundsvidenskabelig filosofikum
     • Historieteori

     2000-2002

     Aarhus Universitet

     Kandidatgrad i idræt

     • Humanfysiologi og anatomi
     • Coaching og mentaltræning
     • Basal epidemiologi og statistik
     • Humanistisk- og samfundsvidenskabelig idrætsteori
     • Modellering og simulering

     Efteruddannelse

     2022

     Klimaalliancen - Det Grønne Rejsehold

     Kursus

     • Grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtig vækst

     • Miljøledelse, Partnerskaber og Forandringsledelse

     • Strategi, Grønne forretningsmodeller

     2021

     Aalborg Universitet - Digital transformation

     Kursus

     • Digitaliseringsprocessers samspil mellem teknologisk og organisatorisk udvikling (fx platforme, netværksøkonomi, modenhedsniveauer)

     2021

     Prince2® Foundation

     Kursus

     • Certificeret projektleder

     2015

     Arbejdstilsynet

     Kursus

     • grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse

     2012-13

     Gymnasieskolen

     Kursus

     • GL's grundlæggende tillidsmandsuddannelse

     2012

     Syddansk Universitet

     Kursus

     • Vejledning af pædagogikumkandidater
     • Vejledningselementer / vejledningsværktøjer og vejledningsteori