Portfolio

Testimonials

KOMPETENT OG ENGAGERET


"Anders en særdeles kompetent, ambitiøs og engageret underviser, der for alle vores forskellige kursister skaber et trygt og åbent læringsrum. Han er dygtig til relationsarbejdet og meget opmærksom på at stille de bedst mulige forhold op for alle kursister. Han varierer på fin vis undervisningen gennem brug af bl.a. digitale undervisningsmidler og er nytænkende i sine didaktiske metoder — med et skarpt blik for behovet for differentiering og hensynet til både de stærkeste og svageste kursister"


Mette Ravn Flohr

Forstander

HF&VUC Nord

GRUNDIG OG OMHYGGELIG


"Anders er særdeles grundig og omhyggelig i sit arbejde, og har været en central medspiller i fx valget af og overgangen til Office365, som både læringsplatform og intranet[...]

 hvor han blandt andet har været en vigtig del af projektledelsen ifm. vores implementering og IT-kompetenceløft af vores medarbejdere i forbindelse med overgangen til Office365.[...] Anders har været en vægtig ressource for ledelsen og undertegnede ift. sparring på IT-området og ofte frontløber med en passende og sund kritisk tilgang til tingene."


Flemming Koefoed-Dam

Uddannelsesleder • IT leder

HF&VUC Nord

ANSVARSFULD OG OPMÆRKSOM


"Anders har holdt et væld af workshops for kursister, lærere og ledere, samt være tovholder på IT-udviklingsprojekter og læringscirkler. Anders bidrager med sin ansvarsfulde facon væsentlig til det samlede IT-kompetenceniveau på VUC. […] Anders har stor fokus på at optimere og digitalisere arbejdsprocesser […] og samtidigt meget opmærksom på teknologiens ofte høje kompleksitet ift. implementering af nye systemer, at digitaliseringens funktionalitet kan virke fremmedgørende og ufleksibel samt kan fjerne fokus fra kerneopgaven og muligheden for at improvisere. […]"


Flemming Koefoed-Dam

Uddannelsesleder • IT leder

HF&VUC Nord

Projekt- og læringsvideoer


Her kan du se et udvalg af de videoer, som jeg har produceret

Digitalt understøttet projektarbejde


7 videoer med gode råd og inspiration til projektarbejde og samarbejdet generelt samt brug af digitale værktøjer på alle uddannelser.

Udarbejdet på AAU i projektet PBL Digital I @SUND

Didaktik og studenteraktiverende værktøjer


4 videoer med gode råd og tips til, hvordan du tænker didaktik ind i planlægningen af din undervisning uanset om den er fysisk, digital og blended.


  1. Mål og virkemidler i online-, blended- og fysisk undervisning
  2. Planlægning af enkelte kursusgange
  3. Planlægning af kursusforløb
  4. Digitale værktøjer og læringsaktiviteter


Udarbejdet på AAU i projektet PBL Digital I @SUND

E-læring og blended learning


Her kan du se et udvalg af synkront og asynkront læringsindhold

E-læring


Det er vigtigt at et e-læringsforløb har synlige læringsmål. I denne video kan du se e-læringsforløb med en kombination af tekst, videoer og interaktive øvelser, der har til formål at gøre læringen både sjov og inspirende

OneNote klassenotesbogen


Det er vigtigt at have en god struktur i sin klassenotesbog. I denne video kan du se hvordan man kan planlægge, skabe god struktur og sikre god evaluering af læringsmålene

Valg af digitale værktøjer


Det kan ofte være svært at vælge det rette digitale værktøj til opgaven.

Teknologimatrix


Teknologimatrixen med anbefaling til teknologi, hvis du skal planlægge eller undervise i kurser med digitale elementer uanset om den er fysisk, digital og blended.
Udarbejdet som Digital Læringskonsulent hos CDUL på AAU 

Inspirationskatalog


Inspirationskataloget med gode råd, perspektiver og tips til teknologi, hvis du skal planlægge eller undervise i kurser med digitale elementer uanset om den er fysisk, digital og blended.Udarbejdet på AAU i projektet PBL Digital I @SUND

Læringsforløb på LMS

Her kan du se læringsforløb på to forskellige LMS platforme