Workshops

Workshops og kurser


Her kan du se et eksempler på workshop og kurser, jeg har afholdt. 


De er blevet afviklet som fysiske-, online kurser eller webinarer

Office 365


Får I nok ud af jeres digitale værktøjer i Microsofts univers? Er jeres medarbejdere klædt på til at udnytte de mange muligheder? Det kan jeg hjælpe jer med! Deltagerne på mine kurser får fyldt værktøjskassen med konkrete redskaber, der kan overføres direkte til det daglige arbejde og styrke samarbejdet i organisationen

Digitale værktøjer og læringsaktiviteter


Mangler du inspiration til, hvordan du som underviser kan aktivere dine studerende? I denne workshop bliver du introduceret til digitale værktøjer inden for interaktive tavler og quiz. Oplev hvordan du kan facilitere synkront og asynkron interaktion i læringsrummet og skabe gode rammer for kommunikationen og samarbejde.

Microsoft Teams og OneNote


Er I bevidste om hvordan I bedst bruger Microsoft Teams? Udnytter I mulighederne i OneNote eller Klassenotesbogen? I denne workshop bliver du introduceret til de digitale muligheder og smarte arbejdsgange i samarbejdsværktøjerne Teams og OneNote

God online mødepraksis i Teams


Digitale møder forudsætter mere disciplin og bedre mødekultur, da vi ikke har den fysiske kontakt og kropssproget at forholde os til. Denne workshop belyser nogle af de udfordringer, I skal være opmærksomme på ved virtuelle- eller blended møder, og giver forslag til best praxis når I arrangerer og afholder gode møder i Teams.